Non-Social Spectroscopy - A Tough Ze2Telm To Follow.

Förkortningar man inte känner till

Posted Feb. 29, 2016, 10:18 a.m. By ze2telm Tags: SAOL

När det kommer till SAOL, vet du då vad det handlar om? Ja, det är en fråga man kan ställa sig och jag anser hela tiden att man skall göra allt som går för att också kunna komma ifatt med det som kallas förkortningar. Men om man inte gillar förkortningar så kanske man ändå kan göra något åt det, som till exempel lära sig lite mer om rba, vilket är en förkortning. När man kommer till den insikten att man faktiskt har en bra lösning så kan man se till att man använder den förkortningen när man skriver och har det bra. Ja, det är en lösning som man skall testa sig fram på och övervinna.